CZO-ontwikkelingen in het kader van CZO Flex Level

13 november 2018

CZO-ontwikkelingen in het kader van CZO Flex Level

De zorg verandert. Hierdoor is het noodzakelijk dat de zorgprofessional sneller en flexibeler ingezet kan worden. Deze trend is al in diverse regio’s in Nederland in ontwikkeling. Er is grote behoefte aan een flexibel onderwijsaanbod van zorgopleidingen, waarbij de patiënt centraal staat. Een stelsel dat bijdraagt aan hoogwaardige, gespecialiseerde verpleegkundige en medisch ondersteunende zorg.
 

De NFU en de NVZ hebben een programma opgericht om een modulair stelstel te ontwikkelen van zorgonderwijs dat flexibel mee kan bewegen: CZO Flex Level.

Zorginstellingen, opleiders, brancheorganisaties en beroepsverenigingen in de zorg omarmen deze ontwikkeling. Voor het CZO betekent dit in de nabije toekomst een moderne manier van toezicht houden in een nieuw stelsel.

Modern toezicht houden

Het CZO zal de komende 2 jaar gebruiken om zich op dit nieuwe stelsel voor te bereiden. Daarbij horen de kerntaken:
  • het ontwikkelen van een architectuur die modulair opleiden ondersteunt;
  • het beschrijven van opleidingseisen die passen bij het modulair opleiden;
  • CZO-toetsing en certificering inrichten.

Consequenties voor het toelaten van nieuwe opleidingen

Voor opleidingen die recentelijk zijn aangemeld bij het CZO, worden deskundigheidsgebieden en eindtermen ontwikkeld. Uiteraard worden deze nieuwe opleidingen onderdeel van het nieuwe programma CZO Flex Level.


Opleidingen die recentelijk zijn toegelaten tot het CZO en momenteel in oprichting zijn: wondverpleegkundige, brandwondenverpleegkundige, medisch psychiatrische unitverpleegkundige, dialyse-assistent, highcare-kinderverpleegkundige en highcare-neonatologieverpleegkundige.

Voor nieuwe opleidingen die worden aangemeld, zal in afstemming met partijen bekeken worden of en wanneer deze meegenomen kunnen worden in het programma CZO Flex Level.

Erkenningsaanvragen voor bestaande CZO-opleidingen blijven van kracht

Erkenningsaanvragen voor geregistreerde CZO-opleidingen kunnen gewoon worden ingediend en worden conform reguliere werkwijze afgehandeld.

Actieve erkenningsaanvragen blijven van kracht, totdat er een moment van hererkenning plaatsvindt. Uitgezonderd hiervan zijn de erkenningen die op dit moment actief zijn maar waarvoor een bindende voorwaarde geldt. Voor deze erkenningen geldt een aparte geldigheidsduur.

We houden u tussentijds op de hoogte van het nieuwe systeem, het bijbehorende tijdspad en wat dat voor u en de erkenningen van uw instelling betekent.

Het CZO werkt aan een stevig fundament om ook in de toekomst de kwaliteit van zorgopleidingen hoog te houden.
 
Terug naar nieuwsoverzicht.