Aanvraag verklaring van registratie

28 juni 2017

Veel zorginstellingen zijn op dit moment bezig met een JCI-accreditatie. Hierdoor ontvangt het CZO veel aanvragen van verklaringen voor registratie. Er zijn echter een aantal voorwaarden bij het aanvragen van deze verklaringen. U leest er meer over in dit artikel.

Een werkgever kan alleen een verklaring van registratie aanvragen met toestemming van de gediplomeerde. Hierin geeft de student aan dat deze de werkgever toestemming geeft voor het aanvragen van de verklaring voor registratie voor een bepaalde opleiding. De student ondertekent deze verklaring. Deze toestemming moet de werkgever meesturen bij de aanvraag.

 

Toestemming gediplomeerde

De kosten voor het afgeven van een verklaring van registratie zijn € 25,- exclusief BTW. Werkgevers die een verklaring van registratie aanvragen, ontvangen desgewenst van het CZO een verzamelfactuur aan het eind van de maand.

Aanvragen verklaring

Een aanvraag voor een verklaring van registratie kunt u sturen naar studentenregistratie@czo.nl. Bij uw aanvraag dient u de volgende gegevens te vermelden:
  • Naam inclusief voorletters van de betreffende gediplomeerde;
  • Geboortedatum;
  • Opleiding en datum van afstuderen (eventueel diplomanummer).
  • Toestemming, inclusief handtekening van de gediplomeerde.
De verklaring wordt binnen 10 werkdagen na het indienen van uw verzoek, per post toegestuurd.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met studentenregistratie@czo.nl