Aanpassing opleidingsduur opleiding tot anesthesiemedewerker en operatieassistent

19 januari 2019

Aanpassing opleidingsduur opleiding tot anesthesiemedewerker en operatieassistent

 
De minimale opleidingsduur van deze opleidingen wordt per 1 maart 2019 gewijzigd van 3 jaar, naar 2 jaar en 10 maanden. De wijziging gaat in met behoud van de huidige minimale praktijk- en theorie uren voor beide opleidingen. Dit betekent dat de student minimaal 3025 klokuren voor de praktijk en 680 uren voor de theorie moet doorlopen binnen de nieuwe gestelde tijdsperiode van 2 jaar en 10 maanden.

Aanleiding voor deze wijziging komt vanuit de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Zij hebben de opleidingscommissie tot anesthesiemedewerker en operatieassistent gevraagd om de praktijk beter te laten aansluiten in de behoefte van de zorgsector. De wijziging vindt mede plaats in aansluiting op het Project CZO Flex Level.