Nieuws

Ambulancezorg: eisen praktijkleerplaats te raadplegen

16-07-2018

Bij de voorbereidingen van de audits voor de ambulancezorg in 2018 en 2019 is de volgende omissie geconstateerd. In de Opleidingseisen van de ambulanceverpleegkundige (korte tranche en de cardiaccare tranche) en de verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg zijn de eisen van de...

Instroomeis verpleegkundig endoscopist herzien

16-07-2018

De instroomeis verpleegkundig endoscopist is aangepast om ook ervaren endoscopie-verpleegkundigen met een huisdiploma, de mogelijkheid te bieden om in te stromen binnen de opleiding verpleegkundig endoscopist.  De herziene instroomeis ten aanzien van de vooropleiding voor de CZO...

Aanpassing tweedaagse stage-eis opleiding Endoscopie verpleegkundige

16-07-2018

De criteria voor de tweedaagse stage opleiding endoscopieverpleegkundige zijn gewijzigd. Omdat er sprake is van een oriënterende stage en er geen eindtermen op niveau ‘Doet’ (Miller) behaald worden, heeft de opleidingscommissie de stage-eis aangepast. Daarmee kan de oriënterende stage...

Naamswijziging opleiding kinderverpleegkundige extramurale zorg

16-07-2018

Op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt per 1 augustus 2018 de opleidingsnaam van de 'kinderverpleegkundige extramurale zorg' gewijzigd in 'kinderverpleegkundige'. Vanaf dat moment zal er sprake zijn van één diplomatitel met twee uitstroomprofielen namelijk '...

Pagina's