Nieuws

Het CZO zoekt (vice-)voorzitters voor opleidingscommissies

20-08-2018

Meerdere opleidingscommissies hebben een (vice-)voorzitter nodig. Bent u beschikbaar voor de rol van voorzitter en/of vice-voorzitter? Invulling van de rollen vindt plaats op basis van voordracht van de NVZ of de NFU. De vergaderingen van de opleidingscommissies vinden 2 keer per jaar...

Uitzondering op EVC-regel voor gefuseerde instellingen

19-08-2018

Vanaf 1 september 2018 is het na een fusie mogelijk dat al eerder gediplomeerden opgeleid worden op de erkende praktijkleerplaatsen op basis van EVC / vrijstellingen. Zo kunnen medewerkers alsnog een CZO-diploma verkrijgen. Het CZO staat deze uitzondering op de EVC-regel toe in het geval...

Internetconsultatie nieuwe opleiding medisch technicus i.o.

16-07-2018

Het CZO vraagt uw feedback rondom de ontwikkeling van de opleidingseisen voor de opleiding medisch technicus. De ontwikkeling van deze, nieuwe CZO opleiding vordert gestaag. De opleidingscommissie medisch technicus i.o. heeft het deskundigheidsgebied en eindtermen vastgesteld en de...

Joyce Deggens nieuwe directeur van het CZO

16-07-2018

De raad van toezicht van het College Zorg Opleidingen (CZO) heeft drs. Joyce Deggens benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van het CZO. Joyce Deggens volgt hiermee Klaus Boonstra op die deze functie de afgelopen vijf jaar heeft vervuld. De benoeming gaat in per medio september 2018. De raad...

Pagina's