Skip to main content
Terug naar overzicht
Nieuws

Geactualiseerde website

Veranderde werkprocessen en het nieuwe ICT-systeem maakt dat de informatie op czo.nl soms verouderd is. Tot aan de zomer actualiseren we de website werkenderweg.
Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • Het hoofdmenu is ingericht op producten en processen, in plaats van op doelgroepen. 
  • Het onderscheid tussen niet-EPA-gericht opleiden en EPA-gericht opleiden (en veel daarbij gebruikte termen) wordt op deze pagina uitgelegd.  
  • De informatie over het vernieuwde toezicht is geactualiseerd.  
  • De informatie over studentenregistratie is vernieuwd. We hebben nu één pagina voor studenten, één voor de zorgorganisatie en één voor het opleidingsinstituut. De pagina’s beschrijven de werkwijze in ons huidige ICT-systeem én – uitvoeriger – de werkwijze in ons nieuwe ICT-systeem.  
  • Op deze pagina leest u waarvoor studenten een CZO-diploma krijgen, en waarvoor een CZO-certificaat.  

De komende periode wordt ook de homepage en informatie over het CZO aangepast en wordt informatie aangevuld.