Nieuws

Tussentijdse wijzigingen in de praktijkcomponent van de erkende opleiding

29-06-2017

Het CZO ontvangt regelmatig een volledige erkenningsaanvraag voor het doorgeven van een tussentijdse wijziging van de praktijkcomponent. In dit artikel leest u welke verantwoording van de zorginstelling wordt verwacht. Wijzigingen praktijkleerplaats(en)/praktijkleerroute Wijzigt er een...

Voortgang opleidingseisen Medewerker Operatieve Zorg

28-06-2017

De opleidingseisen Medewerker Operatieve Zorg (MOZ) zijn in april 2017 ter advisering voorgelegd aan het werkveld en in mei 2017 besproken in de opleidingscommissie operatieassistent. Het Deskundigheidsgebied en Eindtermen (D&E) met het aanvraagformulier wordt per 1 september 2017 op de...

Aanvraag verklaring van registratie

28-06-2017

Veel zorginstellingen zijn op dit moment bezig met een JCI-accreditatie. Hierdoor ontvangt het CZO veel aanvragen van verklaringen voor registratie. Er zijn echter een aantal voorwaarden bij het aanvragen van deze verklaringen. U leest er meer over in dit artikel. Een werkgever kan alleen...

Mededeling D&E opleiding tot endoscopieverpleegkundige

28-06-2017

Op 1 november 2016 is het Deskundigheidsgebied en Eindtermen (D&E) van de opleiding tot endoscopieverpleegkundige gepubliceerd. Uit de praktijk bleek dat er onduidelijkheid was over de reikwijdte van de CZO erkenning, ten aanzien van deze opleiding. De CZO-erkenning voor deze opleiding is...

Pagina's