Nieuws

Internetconsultatie nieuwe opleiding intensivecarepractitioner

21-11-2019

19 november 2019 Internetconsultatie nieuwe opleiding intensivecarepractitioner Het CZO vraagt uw feedback bij de ontwikkeling van de opleidingseisen tot intensivecarepractitioner. De werkgroep intensivecarepractitioner heeft in de afgelopen maanden de opleidingseisen opgesteld....

Internetconsultatie herziene opleidingseisen opleiding deskundige infectiepreventie

21-11-2019

19 november 2019 Internetconsultatie herziene opleidingseisen opleiding deskundige infectiepreventie  De opleidingseisen van de CZO-opleiding deskundige infectiepreventie zijn herzien. U kunt uw feedback geven op de herziene opleidingseisen en de specifieke bepalingen die gesteld worden...

Internetconsultatie opleidingseisen dialyse-assistent

14-11-2019

19 november 2019 Internetconsultatie opleidingseisen dialyse-assistent Het CZO vraagt uw feedback bij de ontwikkeling van de opleidingseisen tot dialyse-assistent. Een werkgroep bestaande uit een lid van de opleidingscommissie dialyseverpleegkundige, leden uit instellingen en...

Concretisering invulling theorie-uren

14-11-2019

Concretisering invulling theorie-uren Het CZO hanteert sinds 2018 een definitie voor de verplichte minimale theorie-uren. In het verleden was de norm dat alle theorie-uren docentgebonden uren waren. Hierbij was niet toegelicht welke onderwijskundige leermiddelen en didactische werkvormen onder...

Pagina's