Skip to main content
Terug

Opleidingseisen

Het CZO stelt opleidingseisen op voor door het CZO toegelaten opleidingen en kernleerroutes. Deze landelijke opleidingseisen zorgen ervoor dat zorgprofessionals effectief en eenduidig worden opgeleid.

De eisen zijn vastgelegd in het Reglement Toezicht (in ontwikkeling, najaar '23) en de opleidingseisen per opleiding. Studenten die een erkende opleiding of kernleerroute doorlopen, ontvangen een CZO-erkend diploma dat in heel Nederland wordt geaccepteerd. Het kaderbesluit is de basis voor reglementen en besluiten over onder meer opleidingen, leerroutes en EPA’s, erkenningen en diploma’s en certificaten.

Opleidingseisen formuleren 

Het CZO stelt een projectgroep samen met inhoudsdeskundigen uit de expertpool kaderontwikkeling. De projectgroep is tripartiet samengesteld: zorgprofessionals namens de beroepsgroep, werkgeververtegenwoordigers vanuit de zorgorganisaties (branches) en opleiders namens de opleidingsinstituten. De projectgroep stelt het deskundigheidsgebied en de eindtermen op. Ook formuleren de experts kritische randvoorwaarden. Wat is er nodig voor erkenning? Uiteindelijk levert de expertpool de opleidingseisen op: de minimale eisen waaraan een aanbieder van een opleiding of kernleerroute moet voldoen.   

 Als een opleiding of kernleerroute is toegelaten tot het CZO-opleidingsstelsel, kunnen erkende organisaties die aanbieden.   

Opleidingseisen EPA-gerichte kernleerroutes 

Planning publicatie herziene EPA-gerichte opleidingseisen mammolaborant: oktober 2023  

Opleidingseisen niet EPA-gerichte initiele opleiding 

NB Voor de onderstaande opleiding (oude stijl) kan tot 1 oktober 2023 ingeschreven worden, daarna alleen nog voor de kernleerroute.

Opleidingseisen niet EPA-gerichte vervolgopleiding 

NB Voor de onderstaande opleiding (oude stijl) kan tot 1 oktober 2023 ingeschreven worden, daarna alleen nog voor de kernleerroute.

Voor de opleidingen tot radiodiagnostisch, radiotherapeutisch laborant, duale mbrt radiodiagnostisch laborant, duale mbrt radiotherapeutisch laborant en medisch nucleair werker gelden tevens de eisen die zijn opgenomen in de specifieke opleidingsreglementen.