Skip to main content
Terug

Overzicht CZO-opleidingen

De kwaliteit van zorgopleidingen toetsen, dat is een van de taken van het CZO. Bij de brancheopleidingen verzorgt de zorgorganisatie de praktijkcomponent. Het opleidingsinstituut waar de zorgorganisatie mee samenwerkt verzorgt de theoriecomponent.

Studenten die een CZO-opleiding volgen zijn in dienst van de zorgorganisatie die de praktijkcomponent verzorgt. Het CZO maakt onderscheid tussen initiële en vervolgopleidingen.

Initiële opleidingen

Dit zijn opleidingen gericht op het systematisch verwerven van relevante basiskennis en vaardigheden in een functiegebied.

Vervolgopleidingen

Deze opleidingen zijn vooral gericht op functiespecifieke deskundigheid en vaardigheid verwerven. Zoals de naam al aangeeft is een vervolgopleiding alleen mogelijk nadat de initiële opleiding is afgerond.

CZO-erkende opleidingen

Elke opleiding heeft vastgestelde opleidingseisen. De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan een opleiding moet voldoen voor CZO erkenning.

Het Reglement Erkenning Opleidingen beschrijft de CZO-procedures voor (her-)erkenning van de opleidingen. Wilt u weten wie er verantwoordelijk is voor welke opleiding? Raadpleeg het overzicht secretaris en opleidingscommissie.  

Opleidingen CZO Flex Level (EPA-gerichte opleidingen)

Hieronder vindt u de EPA-gerichte opleidingen op basis van het vernieuwde flexibele opleidingsstelsel - ontwikkeld in het programma CZO Flex Level. Om een EPA-gerichte opleiding aan te mogen bieden, moeten zorgorganisaties en opleidingsinstituten voldoen aan de opleidingseisen én aan de erkenningscriteria.
zie hier de planning van de opleidingen waarvan de herziene opleidingseisen nog volgen.

EPA's

Initiële opleidingen


Vervolgopleidingen