Nieuws

​Nieuwe functionaliteiten ‘Mijn CZO’

21-08-2018

Nieuwe functionaliteiten ‘Mijn CZO’   Het CZO heeft in het online systeem voor de audits en erkenningen enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor uw werkwijze, vandaar dat het CZO u hierover informeert. In dit bericht leest u welke functionaliteiten binnen ‘...

Effect nieuwe privacywet (AVG) op erkenningsaanvragen

21-08-2018

Effect nieuwe privacywet (AVG) op erkenningsaanvragen Wilt u er ervoor zorgen dat er geen persoonlijke gegevens van derden in uw documentatie van de erkenningsaanvragen zijn opgenomen? Als dit wel zo is, lopen nieuwe erkenningsaanvragen bij CZO mogelijk vertraging op. Toelichting De...

Het CZO zoekt (vice-)voorzitters voor opleidingscommissies

20-08-2018

Meerdere opleidingscommissies hebben een (vice-)voorzitter nodig. Bent u beschikbaar voor de rol van voorzitter en/of vice-voorzitter? Invulling van de rollen vindt plaats op basis van voordracht van de NVZ of de NFU. De vergaderingen van de opleidingscommissies vinden 2 keer per jaar...

Uitzondering op EVC-regel voor gefuseerde instellingen

19-08-2018

Vanaf 1 september 2018 is het na een fusie mogelijk dat al eerder gediplomeerden opgeleid worden op de erkende praktijkleerplaatsen op basis van EVC / vrijstellingen. Zo kunnen medewerkers alsnog een CZO-diploma verkrijgen. Het CZO staat deze uitzondering op de EVC-regel toe in het geval...

Pagina's