Nieuws

Herziening reglement erkenningen opleiding CZO

28-06-2017

28 juni 2017 Het reglement erkenningen opleidingen is op een aantal punten herzien. De wijzigingen zijn met ingang van 1 juni 2017 van kracht en gelden voor instellingen die na deze datum een erkenningsaanvraag indienen. De belangrijkste wijzigingen De volgende zaken zijn inhoudelijk...

Opleidingen ambulancezorg

18-12-2016

18 december 2016 Er zijn veranderingen op komst in de toelating tot de opleiding  ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur. Naar aanleiding van signalen uit het veld is in de opleidingscommissie besproken dat rondom de vooropleidingseisen voor beide opleidingen wijzingen nodig zijn. De...

Pagina's