Skip to main content

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot wondverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot wondverpleegkundige. 

Deze opleiding is op 1 november 2019 gepubliceerd op de website.

Voor deze opleiding is het Reglement B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen van toepassing. 
 Instroomeisen:
De instroomeisen zijn:

  • De student is als verpleegkundige opgenomen in het BIG–register, en
  • De student heeft gedurende de opleiding een dienstverband bij een CZO-erkende zorginstelling

Eisen praktijkleersituatie
 
Verplichte voorwaarden die gesteld worden aan de praktijkleerplaatsen 

  • De wondverpleegkundige draagt tijdens de opleiding structureel zorg voor patiënten met wonden met een verstoorde genezingstendens. Hierbij geldt dat de wondverpleegkundige minimaal 16 uur per week besteedt aan patiënten met wonden met een verstoorde genezingstendens. 
  • De wondverpleegkundige die opgeleid wordt in de VVT-sector, werkt afdeling overstijgend en heeft een consultfunctie voor de verschillende afdelingen/teams van de organisatie.
  • De werkbegeleiding moet worden gegeven door een wondverpleegkundige, of wondconsulent. Als er gebruik gemaakt wordt van directe werkbegeleiding door een verpleegkundig specialist/physician assistent, dient deze over up-to-date kennis en ervaring m.b.t. wondzorg te beschikken.

Praktijkuren:
650

Theorieuren:
120

Minimale aanstelling:
24.00