Skip to main content
Terug

Spoedeisendehulpverpleegkundige

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot spoedeisendehulpverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot spoedeisendehulpverpleegkundige.

De opleidingscommissie heeft in 2015 besloten het minimaal aantal praktijkuren voor deze opleiding te verhogen. Deze verhoging gaat per 1 september 2016 in. 

Vanaf 30 november 2017 NLQF-niveau 6 ingeschaald.
Lees meer over NLQF.

Instroomeisen:
Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

De instroomeisen zijn:

  • de student staat in het BIG–register geregistreerd als verpleegkundige en;
  • de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een CZO-erkende zorginstelling.

Praktijkuren:
1500

Theorieuren:
200

Minimale aanstelling:
24.00