Skip to main content
Terug

Highcare-neonatologieverpleegkundige

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen, om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen die gesteld worden door het CZO van de opleiding tot highcare-neonatologieverpleegkundige.

Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot highcare-neonatologieverpleegkundige. 

Deze opleiding is op 9 juni 2020 gepubliceerd op de website.

Voor deze opleiding is het Reglement B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen van toepassing. 

Instroomeisen:
De instroomeisen zijn:

  • de student staat in het BIG–register als verpleegkundige geregistreerd;
  • de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband voor minimaal 24 uur per week bij een ziekenhuis met een neonatologie afdeling waar highcare zorg gegeven wordt;
  • de student is in het bezit van een diploma verpleegkundige vervolgopleiding, kinderverpleegkundige, obstetrieverpleegkundige of toont aan dat de eindtermen op het niveau ‘doet’ voldoen betreffende de zorg aan de gezonde en de zieke pasgeborene, op het niveau van de opleiding tot kinder- c.q. obstetrieverpleegkundige.

Praktijkuren:
1000

Theorieuren:
150

Minimale aanstelling:
24.00