Skip to main content

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle  opleidingseisen van de opleiding tot endoscopieverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot endoscopieverpleegkundige.

Deze opleiding is op 1 november 2016 gepubliceerd op de website.

Instroomeisen:
De instroomeisen zijn:

  • Opleiding tot verpleegkundige;
  • ​BIG-registratie;
  • De student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een zorginstelling.

Eisen praktijkleersituatie
1. De zorginstelling garandeert dat iedere endoscopieverpleegkundige in opleiding lerende werkervaring kan opdoen in/met de volgende patiëntsituaties en handelingen.

De endoscopieverpleegkundige in opleiding:
a. Maakt tenminste 25 keer de scopiekamer gereed voor onderzoek en/of behandeling.
b. Voert zelfstandig tenminste 25 voorlichtings- en instructiegesprekken met de patiënt.
c. Voert onder supervisie bij tenminste 15 patiënten een risico-inventarisatie uit met behulp van screeningsinstrumenten waaronder de ASA classificatie en Aldrete score.
d. Assisteert bij tenminste 25 colon-/sigmoïdscopieën.
e. Assisteert tenminste 25 keer bij poliepectomie.
f. Assisteert bij tenminste 25 gastroscopieën.
g. Assisteert tenminste 25 keer bij afname biopt.
h. Assisteert bij tenminste 5 ERCP’s.
i. Assisteert tenminste 15 keer bij interventieprogramma

2. De zorginstelling garandeert dat de endoscopieverpleegkundige in opleiding ervaring opdoet in de keten van zorg.
De endoscopieverpleegkundige in opleiding:
a. Loopt een stage van tenminste 3 uur op een CSA of zorgt zelfstandig voor desinfectie van scopen
en materialen.
b. Loopt een stage van tenminste 16 uur op scopie-afdeling van ander ziekenhuis.
c. Woont tenminste 2x complicatiebespreking bij.
d. Werkt tenminste 24 uur op uitslaapkamer of andere plaats waar nazorg na scopie wordt
uitgevoerd.

Praktijkuren:
900

Theorieuren:
120

Minimale aanstelling:
24.00