Skip to main content

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen, om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen die gesteld worden door het CZO van de opleiding tot dialyse-assistent.
Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot dialyse-assistent. 

Deze opleiding is op 28 mei 2020 gepubliceerd op de website.

Voor deze opleiding is het Reglement B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen van toepassing. Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen.

Instroomeisen:
Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

De instroomeisen zijn:

  • Minimaal een diploma mbo-opleiding verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg)of hieraan gelijkwaardig:

- verzorgende AG (Algemene Gezondheidszorg) met certificaat bijscholing voorbehouden handelingen;
- ziekenverzorgende;
- doktersassistent;
- mdgo-vz lang (Middelbaar beroepsonderwijs, sector Dienstverlening en Gezondheidszorg, afdeling gezondheidszorg, lange opleiding Verzorging);
-  brancheopleiding Verzorgende D (vanaf 1993);
- verzorgende E (1996).

  • De student heeft gedurende de opleiding een dienstverband van minimaal 24 uur per week bij een CZO-erkende zorginstelling.

Praktijkuren:
824

Theorieuren:
100

Minimale aanstelling:
24.00