Wijzigingen teksten CZO-diploma's

30 januari 2020

Per 1 maart 2020 is de tekst op CZO-diploma’s gewijzigd. Het CZO-diploma wordt nog steeds ondertekend door 4 partijen: de zorginstelling, het opleidingsinstituut, de geëxamineerde en het CZO. Hierbij is echter sprake van een rolverdeling die op dit moment onvoldoende tot uiting komt op het CZO-diploma. 


Het opleidingsinstituut en de zorginstelling verklaren door te ondertekenen dat de gediplomeerde met goed gevolg het examen voor de opleiding heeft afgelegd. Het CZO verklaart door te ondertekenen dat de opleiding die de gediplomeerde heeft voltooid een CZO-erkende opleiding is en dus is voldaan aan de landelijke CZO-opleidingseisen. Dit onderscheid in rollen zal vanaf 1 maart zichtbaar zijn op het CZO-diploma. Deze wijziging is niet van toepassing op de getuigschriften voor de opleidingen tot radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant, de duale opleiding MBRT radiodiagnostisch laborant en de opleiding MBRT radiotherapeutisch laborant.

Wat betekent dit voor de lopende diploma-aanvragen?
De lopende diploma-aanvragen worden volgens de reguliere werkwijze in behandeling genomen. Mogelijk duurt het iets langer dan u van ons gewend bent, maar de CZO-diploma’s zullen tijdig naar de opleidingsinstituten worden verzonden.