Wijziging opleidingsduur operatieassistent en anesthesiemedewerker naar 2 jaar en 10 maanden

Wijziging opleidingsduur operatieassistent en anesthesiemedewerker naar 2 jaar en 10 maanden

Tot mei 2019 was in de opleidingseisen van de opleidingen tot operatieassistent en anesthesiemedewerker opgenomen dat de minimale opleidingsduur 3 jaar is. Deze regel is, mede op verzoek van het veld, door de opleidingscommissies aangepast.

Aanleiding
In de praktijk bleek een deel van de studenten de opleiding al af te ronden in de maand juni, voorafgaand aan de zomervakantie. Hierdoor is er in feite sprake van een opleidingsduur van 2 jaar en 10 maanden. Deze aanpassing heeft nu ook in de regeling plaatsgevonden.

Ingangsdatum
Deze termijn geldt sinds mei 2019 als minimale opleidingsduur. Er zijn regio’s die al een termijn van 2 jaar en 10 maanden hanteren. Regio’s die 3 jaar hanteren kunnen zelf besluiten of en per wanneer zij de nieuwe termijn willen laten ingaan. Dit heeft geen invloed op de wijze van registratie bij het CZO of de erkenning.