Het CZO zoekt (vice-)voorzitters voor opleidingscommissies

Meerdere opleidingscommissies hebben een (vice-)voorzitter nodig. Bent u beschikbaar voor de rol van voorzitter en/of vice-voorzitter? Invulling van de rollen vindt plaats op basis van voordracht van de NVZ of de NFU.

De vergaderingen van de opleidingscommissies vinden 2 keer per jaar plaats in Utrecht.
vacature voorzitter het czo

De CZO-opleidingscommissies stellen ondermeer de opleidingseisen vast voor de CZO-erkende beroepsopleidingen in de zorg.

Rol van de voorzitter
De voorzitter leidt de commissievergaderingen en is eens in het jaar in de rol van voorzitter bij een audit van een zorginstelling aanwezig. Ook heeft de voorzitter kennis over de (nieuwste) ontwikkelingen in de zorg en streeft naar optimale aansluiting van de zorgopleidingen bij recente ontwikkelingen op de zorgarbeidsmarkt.
 

De vacatures zijn voor de volgende opleidingscommissies:

  • cardiaccareverpleegkundige: voorzitter namens de NFU
  • endoscopieverpleegkundige: vice-voorzitter namens de NFU
  • examencommissie radiologisch laboranten: vice-voorzitter namens de NVZ
  • gipsverbandmeester: vice-voorzitter namens de NFU
  • anesthesiemedewerker / sedatiepraktijkspecialist / recoveryverpleegkundige: voorzitter namens de NFU

Naast bovenstaande vacatures zijn er vacatures voor zorgprofessionals van diverse specialismen die inhoudelijk een bijdrage willen leveren aan de bewaking van de kwaliteit van hun opleiding in de rol van commissielid.

Voor deze opleidingscommissies in oprichting (nieuwe CZO-opleidingen) zijn er momenteel de volgende vacatures:

  • brandwondenverpleegkundige: voorzitter en vice-voorzitter namens de NVZ en de NFU
  • wondzorg: voorzitter en vice-voorzitter namens de NVZ en de NFU
  • ziekenhuispsychiatrie verpleegkundige: voorzitter en vice-voorzitter namens de NVZ en de NFU

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de profielen voor genoemde functies? Stuur dan een e-mail naar info@czo.nl en vermeld daarin welke functie uw interesse heeft.

Interesse?

Maak uw interesse kenbaar en stuur uw motivatie per e-mail naar mevrouw J. Deggens via info@czo.nl. Het CZO geeft uw bericht door aan de NFU of de NVZ voor verder contact met u. Wilt u zichzelf aanmelden als commissielid? Dan sturen wij uw aanmelding door naar de betreffende opleidingsinstituten (VBG) en/of relevante beroepsvereniging.