Het CZO zoekt (vice-)voorzitters voor opleidingscommissies

Het CZO is op zoek naar (vice-)voorzitters voor meerdere opleidingscommissies. De rol van voorzitter en die van vice-voorzitter worden ingevuld op voordracht van de NVZ of de NFU. De vergaderingen, twee keer per jaar,  vinden in Utrecht plaats.vacature voorzitter het czo

De CZO-opleidingscommissies stellen ondermeer de opleidingseisen vast voor de CZO-erkende beroepsopleidingen in de zorg. De voorzitter leidt de commissievergaderingen en is een keer per jaar in de rol van voorzitter bij een audit van een zorginstelling aanwezig. De voorzitter heeft kennis over de (nieuwste) ontwikkelingen in de zorg en heeft de wens om zorgopleidingen te laten aansluiten bij die ontwikkelingen op de zorgarbeidsmarkt.

De vacatures zijn voor de volgende commissies:

  • cardiaccareverpleegkundige: voorzitter namens de NFU
  • examencommissie radiologisch laboranten: vice-voorzitter namens de NVZ
  • operatieassistent/medewerker operatieve zorg: vice-voorzitter namens de NVZ
  • recoveryverpleegkundige: voorzitter namens de NFU
en de volgende commissies in oprichting (nieuwe CZO-opleidingen):
  • brandwondenverpleegkundige: voorzitter en vice-voorzitter namens de NVZ en de NFU
  • medisch psychiatrische unitverpleegkundige: voorzitter en vice-voorzitter namens de NVZ en de NFU
  • wondzorg: voorzitter en vice-voorzitter namens de NVZ en de NFU

De profielen voor de genoemde functies kunt u opvragen via info@czo.nl.

Ook vacatures commissieleden

Tevens zijn er vacatures voor zorgprofessionals van diverse specialismen die inhoudelijk willen bijdragen in de rol van commissielid aan de bewaking van de kwaliteit van hun opleiding.

Interesse?

U kunt uw interesse kenbaar maken door een mail te sturen gericht aan Joyce Deggens via info@czo.nl. Het CZO geeft uw bericht door aan de NFU of de NVZ voor verder contact met u. In het geval dat u opteert als commissielid geven we dit door aan de betreffende opleidingsinstituten (VBG) en/of relevante beroepsvereniging.