Het CZO zoekt (vice-)voorzitters voor opleidingscommissies

Het CZO is op zoek naar (vice-)voorzitters voor meerdere opleidingscommissies. De rol van voorzitter en die van vice-voorzitter worden ingevuld op voordracht van de NVZ of de NFU. De vergaderingen, 2 keer per jaar, vinden in Utrecht plaats.vacature voorzitter het czo

De CZO-opleidingscommissies stellen ondermeer de opleidingseisen vast voor de CZO-erkende beroepsopleidingen in de zorg. De voorzitter leidt de commissievergaderingen en is een keer per jaar in de rol van voorzitter bij een audit van een zorginstelling aanwezig. De voorzitter heeft kennis over de (nieuwste) ontwikkelingen in de zorg en heeft de wens om zorgopleidingen te laten aansluiten bij die ontwikkelingen op de zorgarbeidsmarkt.

De vacatures zijn voor de volgende opleidingscommissies:

  • cardiaccareverpleegkundige: voorzitter namens de NFU
  • endoscopieverpleegkundige: vice-voorzitter namens de NFU
  • examencommissie radiologisch laboranten: vice-voorzitter namens de NVZ
  • gipsverbandmeester: vice-voorzitter namens de NFU
  • operatieassistent/medewerker operatieve zorg: vice-voorzitter namens de NVZ
  • recoveryverpleegkundige: voorzitter namens de NFU
Tevens zijn er vacatures voor zorgprofessionals van diverse specialismen die inhoudelijk willen bijdragen in de rol van commissielid aan de bewaking van de kwaliteit van hun opleiding.

Voor de opleidingscommissies in oprichting (nieuwe CZO-opleidingen) zijn de volgende vacatures:

  • brandwondenverpleegkundige: voorzitter en vice-voorzitter namens de NVZ en de NFU
  • wondzorg: voorzitter en vice-voorzitter namens de NVZ en de NFU
  • ziekenhuispsychiatrie verpleegkundige: voorzitter en vice-voorzitter namens de NVZ en de NFU
  • Er is ook nog altijd een vacature voor vicevoorzitter OC gipsverbandmeester. NFU
De profielen voor de genoemde functies kunt u opvragen via info@czo.nl

Interesse?

U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar mevrouw J. Deggens via info@czo.nl. Het CZO geeft uw bericht door aan de NFU of de NVZ voor verder contact met u. In het geval dat u opteert als commissielid geven we dit door aan de betreffende opleidingsinstituten (VBG) en/of relevante beroepsvereniging.