Update verplichte stages tijdens coronacrisis

3 april 2020

Update verplichte stages tijdens coronacrisis
Opleidingstraject voor studenten uit het acute en ok-cluster

Door de tijdelijke verplaatsing van vitaal bedreigde patiënten gedurende de COVID-19 situatie, is het mogelijk dat studenten gestelde leerdoelen binnen de eigen instelling/ -afdeling kunnen behalen. Hiermee vervalt de noodzaak voor een externe stage. De behaalde leerdoelen moeten aantoonbaar zijn in het portfolio zoals vermeld in de opleidingseisen per opleiding onder specifieke bepalingen. De zorginstelling is verantwoordelijk voor de borging van de praktijkleerroute. 

Externe stages
Momenteel komt de vraag voornamelijk uit het acute- en ok-cluster.
Voor de externe stages gaat om studenten die opleidingen volgen tot:
  • ambulanceverpleegkundige
  • anesthesiemedewerker
  • intensivecareverpleegkundige
  • cardiaccareverpleegkundige
  • mediumcareverpleegkundige
  • recoveryverpleegkundige
  • spoedeisendehulpverpleegkundige
De zorginstelling kan zelf borg staan voor de praktijkleerroute. De toetsing van de verschillende patiëntencategorieën moeten aantoonbaar zijn in het portfolio van de student op het niveau “doet” van Miller.

Stages in de ketenzorg
Het gaat hier om de stages waarvoor geldt dat aan de eisen van de praktijkleersituatie voldaan moet worden (zoals genoemd onder de specifieke bepalingen van de CZO-opleidingseisen). Wanneer de leerdoelen op dit moment behaald kunnen worden binnen de eigen zorginstelling, is het volgen van stages in de ketenzorg niet meer nodig.
Alle studenten die bovenstaande opleidingen volgen (onder het kopje externe stages) en studenten die de opleiding volgen tot operatieassistent en medewerker operatieve zorg komen hiervoor in aanmerking.

Voor wie en tot wanneer is deze tijdelijke afspraak geldig
Deze tijdelijke afspraak geldt vanaf 15 maart 2020 tot een nader te bepalen datum, zolang de COVID-19 situatie duurt en geldt voor alle zorginstellingen.

De tijdelijke afspraak geldt mogelijk ook voor andere CZO-opleidingen met een verplichte stage in de praktijkleerroute. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de secretaris van de opleiding.

Voor vragen over het acute- en ok-cluster kunt u terecht bij mevrouw M. Mendes via m.mendes@czo.nl.

Meer gerelateerd nieuws inzake coronavirus en CZO-maatregelen: