Tijdelijke regeling partusassistentie door leerling kraamverzorgenden

4 mei 2021

Tijdelijke regeling partusassistentie door leerling kraamverzorgenden

Er is een tijdelijke regeling partusassistentie door leerling kraamverzorgenden als addendum toegevoegd aan de opleidingseisen voor de opleiding tot kraamverzorgende.
De tijdelijke regeling is van kracht vanaf 1 april 2021 tot 1 september 2021.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Detert Oude Weme, beleidsadviseur: a.detertoudeweme@czo.nl.