Samenvoeging opleidingscommissies geriatrie- & neuroverpleegkundige

19 februari 2019

Samenvoeging opleidingscommissies geriatrie- & neuroverpleegkundige


De opleidingscommissies geriatrieverpleegkundige en neuroverpleegkundige hebben in goed overleg met de secretaris van het CZO besloten om hun krachten te bundelen en worden binnenkort al samengevoegd.
De samenstelling van deze opleidingscommissie bestaat uit leden met vakinhoudelijke expertise en verbondenheid vanuit beide opleidingen. 

De vergaderdata voor de opleidingscommissie worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website van het CZO.

Het CZO zal in de nabije toekomst meer opleidingscommissies gaan samenvoegen. Lees meer over de aanleiding in het nieuwsbericht CZO voegt opleidingscommisises samen.

Terug naar nieuwsoverzicht.