Overgangsregeling verpleegkundigen en NLQF-inschaling CZO-opleidingen

12 juni 2019

Overgangsregeling verpleegkundigen en NLQF-inschaling CZO-opleidingen 

Het CZO en beroepsorganisaties krijgen veel vragen van mbo- of inservice opgeleide verpleegkundigen over de vervolgopleidingen die nog geen NLQF-inschaling hebben. Het advies van de commissie Meurs is om verpleegkundige vervolgopleidingen NLQF te laten accrediteren. Het CZO is met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de branchepartijen in gesprek over het advies van de commissie en over de vraag welke rol het CZO kan spelen om de implementatie van de overgangsregeling te ondersteunen.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft met de beroepsvereniging van verpleegkundigen, werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt over een overgangsregeling voor verpleegkundigen die regieverpleegkundige willen worden. Dit is een nieuw op te nemen beroep in het BIG-register. De regeling is bedoeld voor verpleegkundigen die zich straks als regieverpleegkundige willen registreren, maar daarvoor nog niet over alle benodigde kwalificaties beschikken.

De voorwaarde daarbij is onder andere dat verpleegkundigen een mbo- of inservice vervolgopleiding hebben afgerond die op NLQF niveau 6 erkend is. Als er nog geen NLQF-erkenning is, dienen verpleegkundigen dit aan te tonen of zich aanvullend te laten scholen. De wijze waarop, wordt nog nader uitgewerkt door het ministerie en betrokken partijen.

Meer informatie hierover volgt via onze website en nieuwsbrief.

Voor CZO-opleidingen die al een NLQF-inschaling hebben, verwijzen wij graag naar ons overzicht op de website.

 Relevante berichten over de overgangsregeling verpleegkundigen