Opleidingseisen tot kraamverzorgende geactualiseerd​

24 juni 2020

Opleidingseisen tot kraamverzorgende geactualiseerd​


De actualisatie richt zich op de instroomeisen vanwege het gegeven dat deze niet specifiek genoeg gemaakt waren. Dit heeft tot vragen geleid vanuit het werkveld. De instroomeisen zijn gewijzigd van minimaal havo of mbo-2 niveau naar:

  • vmbo kader, gemengde of theoretische leerweg of;
  • mbo-2 of mbo-3 vakopleiding of;
  • overgangsbewijs havo of vwo van 3 naar 4 en;
  • een dienstverband met een geldige leerarbeidsovereenkomst kraamverzorgende.

Daarnaast is de term “verkorte opleiding” gewijzigd. Het woord verkort is weggehaald omdat het hier over een branche opleiding gaat waarin de functiegerichte vakken centraal staan en de tijdsduur van 15 maanden regulier is en er geen sprake is van een “verkorte opleiding”.

De nieuwe opleidingseisen tot kraamverzorgende kunt u vinden op onze website.

Van branche-erkenning naar CZO-erkenning
Heeft u uw organisatie branche-erkenning voor de opleiding tot kraamverzorgende? Deze loopt eind 2020 af. Zie overgangsregeling.
Om voor een CZO-erkenning in aanmerking te komen dient u voor 31 december 2020 een erkenning aan te vragen bij het CZO. Volg hiervoor het stappenplan.
Een overzicht van de opleidingsinstituten die tot 2020 een branche-erkenning hebben, vindt u hier.

Vragen?
Voor vragen over deze opleiding kunt u terecht bij de secretaris van de opleiding, mevrouw A. Detert Oude Weme via: a.detertoudeweme@czo.nl.