Ontheffing van vooropleidingseis ook mogelijk bij de instroom opleiding medewerker operatieve zorg

18 april 2019

Ontheffing van vooropleidingseis ook mogelijk bij de instroom opleiding medewerker operatieve zorg

Vanaf 1 mei 2019 is het ook mogelijk om in te stromen in de opleiding tot medewerker operatieve zorg als er sprake is van een gediplomeerde die op een gelijkwaardig mbo-3 niveau is opgeleid. De opleidingscommissie bepaalt of er sprake is van een gelijkwaardig niveau.

De instroomeisen zijn hiermee congruent aan de opleidingen operatieassistent en  anesthesiemedewerker.

Wat is nieuw?
Voorheen konden alleen kandidaten met een mbo-opleiding op niveau 3 of hoger instromen. Nu kunnen kandidaten die niet beschikken over een aantoonbare mbo-opleiding op niveau 3 instromen als er sprake is van een gelijkwaardig opleidingsniveau. Hiervoor kan een ontheffing van de vooropleidingseis worden aangevraagd bij de opleidingscommissie.  

De instroomeisen voor de opleiding tot medewerker operatieve zorg zijn aangepast en gepubliceerd op onze website.