Nieuwe opleidingsroutes ambulancezorg in ontwikkeling

6 februari 2018

Nieuwe opleidingsroutes ambulancezorg in ontwikkeling

De tekorten in de gespecialiseerde functies in de zorg nemen toe. In nagenoeg alle regio’s worden afspraken gemaakt over het opleiden voor deze functies. Dit leidt tot vragen naar de precieze opleidingsvolumes. Ook in de ambulancezorg zijn er tekorten op de arbeidsmarkt. De branche heeft er daarom belang bij om de instroom tot de opleiding ambulanceverpleegkundige aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

Een aantal jaren geleden zijn de eerste stappen hier naar toe genomen door verschillende opleidingsroutes op maat te maken op basis van de eindtermen, een zogenaamde tranche.
De korte tranches tot ambulanceverpleegkundige zijn ontwikkeld. De verwachting is dat de instroom in de opleiding hierdoor toeneemt en de branche over meer arbeidskrachten kan beschikken.
De eerste middellange tranche, de CardiacCaretranche (CC-tranche) is in de zomer van 2017 gepubliceerd op de website van het CZO. 

In het voorjaar van 2018 worden de opleidingseisen voor de andere middellange tranches tot ambulanceverpleegkundige ontwikkeld. Het betreft de tranches: 
  • Recoveryverpleegkundige (RC-tranche)
  • Mediumcareverpleegkundige (MC-tranche)
De lange tranche
Afhankelijk van de nieuwste ontwikkelingen in de ambulancezorg en de vraag van de branche zal de lange tranche ontwikkeld worden. Dit is de opleidingsroute voor verpleegkundigen die zonder een eerder behaald CZO-diploma ambulanceverpleegkundige willen worden.

Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief.
 
Ook verschenen in het nieuws:
Twee opleidingsroutes voor de ambulanceverpleegkundige
Auditsysteem ambulancezorg