Internetconsultatie opleidingseisen dialyse-assistent

19 november 2019

Internetconsultatie opleidingseisen dialyse-assistent


Het CZO vraagt uw feedback bij de ontwikkeling van de opleidingseisen tot dialyse-assistent.
Een werkgroep bestaande uit een lid van de opleidingscommissie dialyseverpleegkundige, leden uit instellingen en opleidingsinstituten hebben in de afgelopen maanden de opleidingseisen opgesteld.
 

Uw feedback gevraagd
U wordt van harte uitgenodigd om een inhoudelijke reactie te geven op de opleidingseisen en de specifieke bepalingen die gesteld worden aan de opleidingsinstituten en deels de praktijkleerplaats(en).
Reageren kan tot en met maandag 9 december 2019. 

De concept opleidingseisen en het feedbackformulier vindt u op de opleidingspagina dialyse-assistent (i.o.).

Vervolg procedure
De opleidingscommissie dialyseverpleegkundige zal na de sluitingsdatum van de internetconsultatie uw punten meenemen in hun overwegingen. Hierna komen zij tot een definitief pakket aan opleidingseisen, waaraan de opleiding tot CZO-erkende dialyse-assistent dient te voldoen.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang.