Extramurale zorg geïntegreerd in opleidingseisen oncologieverpleegkundige

21 april 2020

Extramurale zorg geïntegreerd in opleidingseisen oncologieverpleegkundige

Voor de opleiding tot oncologieverpleegkundige heeft het CZO de opleidingseisen geactualiseerd. Door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de maatschappij wordt oncologische zorg niet meer alleen intramuraal gegeven, maar wordt behandeling daarnaast steeds vaker in de transmurale en extramurale setting gegeven. De oncologische regionale netwerken krijgen in de behandelprogramma’s steeds vaker een prominente rol.

Wat is er veranderd?
Per 15 april 2020 zijn het deskundigheidsgebied & eindtermen vanuit een bredere context beschreven. De opleidingseisen zijn generiek geformuleerd voor zowel de intramurale setting, als de trans- en extramurale setting. Hierdoor is het nu ook voor andere zorginstellingen (dan alleen ziekenhuizen) mogelijk om een erkenning aan te vragen voor de opleiding tot oncologieverpleegkundige. 

Geen effect op bestaande en aangevraagde erkenningen
Deze herziening heeft geen consequenties voor de huidige erkenningen, diploma’s en erkenningsaanvragen die in behandeling zijn. Hiervoor is de reeds lopende aanvraag leidend.

Vragen?
Voor vragen over deze opleiding kunt u terecht bij de secretaris van de opleidingscommissie, mevrouw L. Offermans via l.offermans@czo.nl