Digitalisering auditproces en erkenningsaanvragen

15 juni 2017

Per 1 september 2017 kunnen zorginstellingen digitaal een erkenningsaanvraag indienen. De afgelopen periode is het CZO bezig geweest met het digitaliseren van het auditproces en het proces rondom de erkenningsaanvragen voor zorginstellingen.

De voordelen voor zorginstellingen:

  • U heeft één overzicht van alle afgegeven erkenningen;
  • U kunt straks op één plaats digitaal uw erkenningsaanvragen indienen;
  • Wijzigingen over de actieve erkenningen kunt u doorgeven op één plaats;
  • Alle bijbehorende documenten rondom een erkenning zijn terug te vinden op één plek;
  • Alle aanvragen worden digitaal geaccordeerd door de Raad van Bestuur.
Het CZO ondersteunt u bij dit proces. De zorginstellingen die voor de eerste helft van 2018 gepland staan voor een audit worden begeleid. Deze instellingen ontvangen hierover op korte termijn meer informatie.
De zorginstellingen die voor de tweede helft van 2018 ingepland zijn, worden op een later moment geïnformeerd.


Bijeenkomst aanvragen afzonderlijke erkenning

Bent u een zorginstelling en wilt u meer informatie over het digitaal aanvragen van een afzonderlijke erkenning? Speciaal voor deze instellingen organiseren wij een bijeenkomst waarin wij het proces van het aanvragen van een afzonderlijke erkenning stap voor stap met u doorlopen.
Datum: vrijdag 29 september en vrijdag 6 oktober
Locatie: Utrecht (wordt nader bepaald)
Tijd: 10:00-13:00 uur

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via communicatie@czo.nl.
Let op: het gaat hier om afzonderlijke erkenningen, die buiten een audit om worden aangevraagd.
 

Meer informatie en verdere procedure

Het systeem dat op dit moment gebouwd wordt, is te vergelijken met de studentenregistratie die al enkele jaren digitaal is.

Op korte termijn wordt de Raad van Bestuur van iedere zorginstelling benaderd door het CZO. Zij ontvangen per e-mail informatie over de werkwijze en procedure.

Wilt u de komende periode op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen op het gebied van audits en erkenningen? Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief digitalisering audits en erkenningen. 
 
Digitalisering auditproces en erkenningen voor opleidingsinstituten
De opleidingsinstituten worden op een later moment geïnformeerd over het proces digitalisering audits en erkenningen. Opleidingsinstituten kunnen hun aanvraag indienen zoals ze dat gewend zijn.