CZO voegt opleidingscommissies samen

19 februari 2019

CZO voegt opleidingscommissies samen

Aanleiding zijn de diverse ontwikkelingen in het zorglandschap, waaronder het project CZO Flex Level. De samenvoeging vergroot de slagkracht van de opleidingscommissie en past bij de ontwikkelingen op de praktijkleerplaatsen en de overlap van CZO-eindtermen bij deze opleidingen. De tripartite samenstelling (werkgevers, opleiders en beroepsgroepen) en de expertise van de commissie blijft hierbij gewaarborgd. Binnenkort wordt er een werkconferentie georganiseerd vanuit het project CZO Flex Level om het gesprek aan te gaan met (vice)voorzitters over de samenwerking en versterking van de verschillende commissies.

Consequenties voor erkenningsaanvragen
Het samenvoegen van de opleidingscommissies heeft geen consequentie voor het indienen of beoordelen van uw erkenningsaanvraag.

Samenvoeging OC geriatrie- & neuroverpleegkundige
De opleidingscommissie geriatrieverpleegkundige en neuroverpleegkundige hebben in goed overleg met de secretaris van het CZO besloten om hun krachten te bundelen en worden binnenkort al samengevoegd.
De samenstelling van deze opleidingscommissie bestaat uit leden met vakinhoudelijke expertise en verbondenheid vanuit beide opleidingen. 

De vergaderdata voor de opleidingscommissie worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website van het CZO.

Terug naar nieuwsoverzicht.