CZO-opleidingscommissies in gesprek over veranderingen in het zorglandschap

18 april 2019

CZO-opleidingscommissies in gesprek over veranderingen in het zorglandschap

Op 28 maart jongstleden is er een bijeenkomst georganiseerd door CZO Flex Level. Genodigden waren voorzitters, vicevoorzitters van opleidingscommissies en medewerkers van het College Zorg Opleidingen (CZO). Het doel van de bijeenkomst was om in kaart te brengen welke consequenties veranderingen in de zorg en opleidingen hebben voor opleidingscommissies van het CZO. 
 
Veranderingen in het werk- en opleidingsveld volgen elkaar in een hoog tempo op. Het programma CZO Flex Level speelt hier een belangrijke rol in. De veranderingen hebben ook consequenties voor het werk van de CZO-opleidingscommissies, die steeds tegen nieuwe knelpunten aanlopen. Tijdens de bijeenkomst is aan de hand van de 3 thema’s besproken hoe hiermee omgegaan kan worden:
  1. samenwerking en clustering van CZO-opleidingscommissies
  2. flexibilisering van het toezicht
  3. stip op de horizon
Samenwerking en clustering van CZO-opleidingscommissies
CZO heeft een groot aantal opleidingscommissies. Deels gaat het over overlappende domeinen, zoals bij de acute zorg (ic, seh, ambulance). Het idee is dat clustering en/of samenwerking zowel inhoudelijk als qua efficiëntie veel oplevert. Ketenzorg en netwerkgeneeskunde moeten hierin duidelijk tot uiting komen. Welke mogelijkheden zien we voor samenwerking?

Flexibilisering van het toezicht
De ambitie is om met opleidingen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de veranderende zorg. Dit vraagt nu ook al om te zoeken naar nieuwe wegen binnen de huidige kaders. Deelnemers bespraken een casus die herkenbaar is voor alle opleidingscommissies. De vraag daarbij was hoe tot creatieve oplossingen te komen, binnen de kaders die beroepsgroepen, werkgevers en opleidingsinstituten met elkaar bepaald hebben.

Stip op de horizon
De contouren van het nieuwe opleidingsstelsel worden in de komende maanden duidelijker. Het CZO wil nu al het gesprek aangaan met opleidingscommissies over hoe het toezicht daarop kan aansluiten. Er is gespard over vragen zoals: Wat zijn uitgangspunten en ideeën? Hoe ziet de architectuur van de opleidingen er straks uit? Op welk niveau zou toezicht gehouden moeten worden? Wie heeft daarin welke rol?

Vervolg
In juni 2019 wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd waar alle commissieleden voor worden uitgenodigd.