CZO-activiteiten en het coronavirus

16 maart 2020

CZO-activiteiten en het coronavirus


Het verlenen van patiëntenzorg heeft momenteel alle prioriteit. Daarom neemt het CZO de volgende maatregelen:

OC-vergaderingen
In verband met diverse afmeldingen van OC-leden, schorten wij alle opleidingscommissie-vergaderingen (OC) tot nader order op.

Audits zorginstellingen en opleidingsinstituten
Auditbezoeken aan zorginstellingen en opleidingsinstituten schorten wij tot nader order op. Het CZO zal hierover contact opnemen met de panelleden en de instellingen.

Erkenningsaanvragen
Ingediende en lopende erkenningsaanvragen worden zoveel mogelijk in behandeling genomen.

Doordat de focus op andere prioriteiten ligt, kunnen OC-leden erkenningsaanvragen momenteel niet beoordelen. Hierdoor kan er vertraging optreden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de auditsecretaris/beleidsadviseur van het CZO.

Studentenregistratie
De CZO-studentenregistratie blijft gecontinueerd en bereikbaar. We vragen u om zo veel mogelijk per e-mail contact te zoeken via studentenregistratie@czo.nl. Wilt u toch telefonisch contact, dan kan in verband met het doorschakelen de wachttijd langer zijn dan normaal. 

Studenten in opleiding
Omdat een deel van het onderwijs stil ligt zal het CZO, indien nodig, met de instellingen bekijken wat dit voor studenten en hun eventuele CZO-diplomering betekent. Mocht er een generieke oplossing noodzakelijk zijn, dan houden wij jullie hiervan op de hoogte via onze nieuwsbrief. 

Advies overheid en RIVM
In het algemeen geldt: wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het virus op de voet. Daarbij hanteren wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Wanneer de omstandigheden wijzigen, zullen wij u opnieuw informeren.

Onze focus is om onze diensten voor u, als klant, continue beschikbaar te houden.

Laten we elkaar helpen veilig deze periode door te komen. We wensen jullie een goede gezondheid toe.

Meer gerelateerd nieuws inzake coronavirus en CZO-maatregelen: