Beleidswijziging (kwantitatieve) eisen praktijkleersituatie door verandering zorgpraktijk vanwege COVID-19

14 mei 2020

Beleidswijziging (kwantitatieve) eisen praktijkleersituatie door verandering zorgpraktijk vanwege COVID-19

Vanwege de COVID-19 situatie is het voor studenten van een aantal opleidingen niet mogelijk om het volledige erkende opleidingstraject te (ver)volgen. Het CZO heeft gekeken of er tijdelijk op een andere wijze tot de beheersing van het deskundigheidsgebied en het behalen van de eindtermen kan worden gekomen. Deze beleidswijziging is als extra hoofdstuk opgenomen in ons CZO-Reglement.
 
De uitgangspunten die van toepassing zijn voor de beleidswijziging: 
  • de CZO-opleidingseisen blijven het uitgangspunt;
  • het beleid geldt voor alle opleidingen ongeacht de formulering van de huidige opleidingseisen (met name de specifieke bepalingen). Het veld bepaalt zelf waar aanpassing van de opleiding noodzakelijk is;
  • het beleid duurt van 16 maart 2020 tot een nader te bepalen datum. Deze periode is afhankelijk van de duur van de crisis en hierbij wordt rekening gehouden met een herstelperiode. 
De wijzigingen gaan over:
  • aanpassingen in de praktijkleerroute;
  • uitgangspunten voor de handhaving / toetsing.
De volledige beleidswijziging kunt u vinden in het CZO-reglement C1.6
Voor het ok- acute cluster verwijzen wij u naar het eerder gepubliceerde nieuwsbericht van 3 april 2020.

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van de opleidingscommissie.