Aanmelden CZO Flex Level acute cluster gewijzigd

14 oktober 2021

Aanmelden CZO Flex Level acute cluster gewijzigd

De wijze waarop studenten zich moeten aanmelden voor een opleiding binnen het acute cluster (CFL) van CZO Flex Level, inclusief Basis Acute Zorg (BAZ) is gewijzigd. Vanaf 1 november 2021 wordt bij de aanmelding voor een opleiding binnen het acute cluster niet meer automatisch de BAZ-opleiding opgestart. De student dient zich vanaf dan afzonderlijk voor de BAZ en de CZO Flex Level vervolgopleiding aan te melden.

De afgelopen maanden heeft het CZO ervaren dat het tegelijk opstarten van de BAZ bij een aanmelding voor een opleiding uit het acute cluster van CZO Flex Level niet optimaal werkt. Ook vanuit de praktijk hebben wij dit als feedback gekregen.

De opleidingen die door CZO Flex level op basis van EPA’s zijn ingericht, vragen om andere functionaliteiten binnen ons ICT-systeem. Nu al, maar vooral bij de bouw van CZO-share, ons nieuwe ICT-systeem, proberen wij  de aanpassingen vanuit CZO Flex Level optimaal te ondersteunen.

Vrijstelling BAZ of al behaald?
Heeft de student de BAZ reeds afgerond met een CZO-certificaat, dan hoeft de student zich niet nogmaals voor de BAZ te registeren. Wordt de student vrijgesteld voor de BAZ op basis van eerdere opleidingen, dan dient de student zich wel voor de BAZ te registeren. Bij het accorderen daarvan door de zorgorganisatie kan bij ‘vrijstellingsuren’ één uur worden genoteerd en de onderbouwing van de vrijstelling geüpload. Deze onderbouwing heeft het CZO nodig om te zorgen dat de informatie goed in het nieuwe systeem komt. Er wordt een apart deel voor de EPA’s ingericht, waarin op persoonsniveau te zien is voor welke EPA’s de student bekwaam is verklaard c.q. is vrijgesteld.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u deze sturen naar studentenregistratie@czo.nl.