​Afscheid beleidsadviseur Inge van Gerwen

18 april 2019

 

Afscheid beleidsadviseur Inge van Gerwen

Deze maand namen wij afscheid van onze collega Inge van Gerwen. Wij danken haar voor haar inzet de afgelopen 6 jaar. In dit bericht vertelt zij over haar werkzaamheden bij het College Zorg Opleidingen (CZO), waar zij met plezier op terugkijkt.

‘Auditeren is een positieve ontwikkeling geweest’
Na bijna 6 jaar op en neer reizen, vanuit Eindhoven naar Utrecht, ga ik een nieuwe uitdaging aan. Vanaf 1 mei 2019 start ik als beleidsmedewerker bij een organisatie voor verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) in Eindhoven.

Van papier naar online
In juni 2013 ben ik gestart als beleidsadviseur bij het CZO. De opleidingseisen voor de opleiding tot recoveryverpleegkundige en mediumcareverpleegkundige waren net gepubliceerd. De erkenningen voor deze opleidingen kwamen op papier, in tienvoud, binnen bij het CZO. Daarnaast moesten ze ook op een USB-stick aangeleverd worden. De aanvragen werden beoordeeld door leden van de opleidingscommissie. Deze werden per post door het CZO naar de leden verstuurd.

In 2015 werden erkenningsaanvragen per e-mail naar het CZO verstuurd en vanaf 2017 kwam ook hier een eind aan en kunnen erkenningsaanvragen online ingevuld worden. Ik fungeerde als contactpersoon voor zorginstellingen om hen te begeleiden bij het digitale proces van erkenningsaanvragen. De laatste jaren is door de digitalisering van de erkenningssystematiek en het auditeren, het contact met zorginstellingen intensiever geworden. Vooral het auditeren is een positieve ontwikkeling geweest en heeft mijn werk verrijkt. Zorginstellingen nemen sneller contact op met het CZO, de drempel is lager en minder formeel. Ik kijk met veel plezier terug op de audits die ik samen met de leden van de opleidingscommissies heb uitgevoerd. De audits worden door alle partijen erg gewaardeerd en er wordt goed afgestemd over het verloop van de erkenningen en de auditdag zelf.

In mijn werk als beleidsadviseur heb ik een diversiteit aan werkzaamheden uit mogen voeren. Het begeleiden van verschillende opleidingscommissies in het acute cluster, de digitalisering van de erkenningsaanvragen, het presenteren van de informatiebijeenkomsten en het toezicht houden op de opleidingen in de VVT-sector. Ik heb veel geleerd, veel mensen leren kennen en prettig samengewerkt met de zorginstellingen, opleidingsinstituten en de leden van de opleidingscommissies.

Hartelijk dank daarvoor en veel succes met alle ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van opleidingen in de gezondheidszorg.

Inge van Gerwen-Timmerman