Klinisch perfusionist

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot klinisch perfusionist. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het
Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot klinisch perfusionist.

Vanaf 11 oktober 2018 NLQF-niveau 7 ingeschaald.
Lees meer over NLQF.

Herziening opleidingseisen klinisch perfusionist

De opleidingseisen voor de opleiding tot klinisch perfusionist zijn herzien. Voor zittende studenten en studenten die instromen voor 1 september 2019 geldt een overgangsregeling. Lees meer

Bijlage(n)