Skip to main content

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot klinisch perfusionist. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het
Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot klinisch perfusionist.

Vanaf 11 oktober 2018 NLQF-niveau 7 ingeschaald.
Lees meer over NLQF.

Herziening opleidingseisen klinisch perfusionist

De opleidingseisen voor de opleiding tot klinisch perfusionist zijn herzien. Voor zittende studenten en studenten die instromen voor 1 september 2019 geldt een overgangsregeling.

Instroomeisen:

 

Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

 

De student heeft een hbo-diploma in één van de volgende richtingen: fysische, biologische, chemische of gezondheidszorgrichting. Tevens is sprake van een exact vakkenpakket in de vooropleiding.
Indien niet voldaan wordt aan de instroomeisen kan - als er sprake is van een vergelijkbaar niveau - een ontheffing van de vooropleidingseis worden aangevraagd bij de opleidingscommissie. Bij de toekenning van de ontheffing wordt de motivatie vanuit de student en de werkgever meegewogen in de besluitvorming.

Praktijkuren:
3025

Theorieuren:
334

Minimale aanstelling:
32.00