Skip to main content
Terug

Zorgorganisaties

Een (her)erkenning van het CZO betekent dat de zorgorganisatie of een opleidingsinstituut voldoet aan de landelijke opleidingseisen van het CZO. Deze zijn vastgesteld door een CZO-opleidingscommissie. Studenten die een erkende opleiding doorlopen, ontvangen een CZO-erkend diploma dat in heel Nederland wordt geaccepteerd.

image

Om in aanmerking te komen voor een erkenning, dient de opleiding te voldoen aan de door het CZO gestelde opleidingseisen. Deze zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO en de opleidingseisen per opleiding. Klik hier voor erkenningen voor opleidingsinstituten.
 
Voor de opleidingen tot radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant gelden tevens de eisen die zijn opgenomen in de specifieke opleidingsreglementen. 

Erkenning aanvragen

Om een (her)erkenning aan te vragen dient u:

 • Uw zorgorganisatie aan te melden bij het CZO conform eisen erkenningsaanvraag (van toepassing voor opleidingsinstituten die nog niet eerder zijn aangemeld bij het CZO)
 • Na registratie ‘Mijn CZO’ (ICT) in te richten met de volgende rollen:
  • Contactpersoon erkenningen en audits (CEA)
  • Aanvrager erkenningen (AE)
  • Contactpersoon studentenregistratie (CS)
  • Directie/raad van bestuur
 • Een afzonderlijke of (her)erkenningsaanvraag op te starten en in te dienen
 • Essentiele tussentijdse wijzigingen door te geven van een lopende erkenning
 • Uw (her)erkenning te beëindigen wanneer u langer dan 2 jaar niet meer opleidt.

Meer informatie en instructie hierover vindt u op de volgende pagina’s: 

Heeft u nog vragen? Ga dan naar onze contactpagina