Skip to main content
Terug

Fusies

Bij een fusie van organisaties bent u verplicht dit door te geven aan het CZO. Hieronder staan de te nemen stappen en de gevolgen die de fusie heeft voor de erkenning(en), de registraties van studenten en de afgifte van het CZO-diploma/certificaat of getuigschrift.

1. Melding van de fusie

  • De raad van bestuur/directie van de organisaties die gaan fuseren of reeds gefuseerd zijn, verklaren beide schriftelijk aan het CZO de fusie. Hierin is in ieder geval opgenomen: 
    a. De naam van de nieuwe rechtspersoon zoals vastgelegd in de notariële akte en zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
    b. De datum waarop de nieuwe rechtspersoon ontstaat/ontstaan is. 
  • Het CZO controleert de rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel. Dit wordt vervolgens in de administratie van het CZO verwerkt ten behoeve van de erkenning(en), afgifte diploma’s/certificaten of getuigschriften en de beschikbaarheidbijdrage.

2. Indienen nieuwe erkenningsaanvraag 

Bij een juridische fusie - tussen CZO-erkende organisaties of een CZO-erkende en een niet CZO-erkend organisatie – is het noodzakelijk binnen 1 jaar een nieuwe erkenningsaanvraag te doen om als gefuseerde organisatie in aanmerking te komen/blijven voor een CZO-erkenning. 

3.  Consequenties registratie student en CZO-diploma

  • Studenten die in opleiding zijn bij de organisatie(s) die fuseren/gefuseerd zijn, zetten we administratief over naar de nieuwe organisatie. Hiervoor hoeft de student zelf geen actie te ondernemen.  
  • Geeft een organisatie de fusie tijdig door, dan komt de naam van de nieuwe rechtspersoon op het CZO-diploma/certificaat of getuigschrift. Ontvangt het CZO geen tijdige melding van de fusie, dan worden de CZO-diploma’s/certificaten of getuigschriften afgegeven op de voorgaande rechtspersonen die bekend zijn bij het CZO.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de fuserende organisatie(s), om te zorgen dat studenten op de juiste rechtspersoon diplomeren.
  • Wil de organisatie achteraf nieuwe diploma’s, certificaten of getuigschriften, dan brengt het CZO hiervoor kosten in rekening overeenkomstig de reguliere kosten voor het CZO-diploma.