Skip to main content

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle  opleidingseisen van de opleiding tot verpleegkundige endoscopist. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot verpleegkundige endoscopist.

Deze opleiding is op 1 november 2016 gepubliceerd op de website.

Instroomeisen:

De instroomeisen zijn:

  • Diploma endoscopieverpleegkundige of CZO-diploma endoscopie verpleegkundige.
  • BIG-registratie.
  • De student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een zorginstelling.

Praktijkuren:
1200

Theorieuren:
160

Minimale aanstelling:
24.00