Skip to main content

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen, om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen die gesteld worden door het CZO van de opleiding tot orgaanperfusionist.
Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning.

Deze opleiding is op 1 juni 2019 gepubliceerd op de website.
Voor deze opleiding is het Reglement B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen van toepassing. 

Instroomeisen:
 
De student is minimaal in het bezit van een diploma:

  • Bachelor technische geneeskunde/ klinische technologie, of;
  • Bachelor geneeskunde, of;
  • CZO-diploma tot klinisch perfusionist.

Indien niet aan de instroomeis wordt voldaan, maar sprake is van een vergelijkbaar opleidingsniveau kan ontheffing worden aangevraagd voor de instroomeis.

Praktijkuren:
1500

Theorieuren:
150

Minimale aanstelling:
24.00