Skip to main content
Terug

Opleiding duale mbrt radiodiagnostisch laborant


De CZO-opleidingscommissie radiologie ziet, middels een erkenningensystematiek, toe op de kwaliteit van praktijkleerplaatsen in instellingen waar studenten worden opgeleid voor de duale mbrt radiodiagnostisch laborant en beoordeelt op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria of een instelling in aanmerking komt voor erkenning.

Het CZO toetst naast de brancheopleiding tot radiodiagnostisch laborant ook de praktijkleerplaats van de duale variant, de hbo-opleiding mbrt, uitstroomrichting radiodiagnostisch laborant.

De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de duale mbrt radiodiagnostisch laborant is ontleend aan het Beroepsprofiel (juni 2001) van de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) en het Besluit 551 houdende de opleidingseisen en het deskundigheidsgebied van radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant en functiebeschrijvingen Fuwavaz en FWG (november 1997).

Voor studenten mbrt-duale opleiding radiodiagnostiek of radiotherapie die een diploma willen aanvragen is een afwijkende regeling van toepassing.

Instroomeisen:
Specifieke bepaling met betrekking tot dienstverband
De student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een CZO erkende zorginstelling.

Praktijkuren:
3360

Minimale aanstelling:
32.00