Skip to main content

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot oncologieverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot oncologieverpleegkundige.

Overzicht LRVV erkende zorgorganisatie opleiding tot oncologieverpleegkundige

Instroomeisen:

  • de student staat in het BIG-register geregistreerd als verpleegkundige;
  • de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een zorginstelling.

         Minimumaanstelling per week in klokuren

  24 uur per week.

Ook bij een parttime dienstverband dient gegarandeerd te zijn dat er 1200 uur in de praktijk wordt gewerkt.  

Praktijkuren:
1200

Theorieuren:
130

Minimale aanstelling:
24.00