Skip to main content

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot neuroverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot neuroverpleegkundige.

Instroomeisen:
Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

  • de student staat ingeschreven in het BIG-register als verpleegkundige;
  • de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een instelling en is werkzaam op een afdeling neurologie en/of neurochirurgie.

Praktijkuren:
1200

Theorieuren:
130

Minimale aanstelling:
24.00