Skip to main content
Terug

Medewerker interventiecardiologie

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen, om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen die gesteld worden door het CZO van de opleiding tot medewerker interventiecardiologie.
Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot medewerker interventiecardiologie. 

Deze opleiding is op 28 mei 2020 gepubliceerd op de website.

Voor deze opleiding is het Reglement B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen van toepassing. 
 Instroomeisen:

Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

De instroomeisen zijn:

  • minimaal mbo-4 diploma met (afgeronde) opleiding in de gezondheidszorg;
  • de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband bij een CZO-erkende zorginstelling.

Praktijkuren:
1200

Theorieuren:
200

Minimale aanstelling:
24.00