Skip to main content
Terug

Kinderoncologieverpleegkundige

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot kinderoncologieverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot kinderoncologieverpleegkundige.

Deze opleiding is op 31 maart 2016 gepubliceerd op de website.

Toelichting werkwijze CZO-opleiding kinderoncologieverpleegkundige
In 2017 is er verwarring ontstaan over het diplomeren van kinderoncologieverpleegkundige en het ontvangen van een CZO-erkenning voor deze opleiding. Op 28 februari 2018 heeft het CZO hier een brief over verstuurd aan alle zorginstellingen die kinderoncologieverpleegkundige opleiden. In deze brief is opheldering gekomen over het diplomeren en de voorwaarden voor een CZO-diploma. De brief treft u aan in de bijlage, onderaan deze pagina.

Instroomeisen:

 

Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

 

De instroomeisen zijn:

  • de student staat in het BIG-register geregistreerd als verpleegkundige;
  • de student beschikt over een afgeronde opleiding kinderverpleegkundige (studenten met een andere vooropleiding, meestal oncologieverpleegkundige, dienen eerst de opleiding tot kinderverpleegkundige te volgen);
  • de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een zorginstelling;
  • een ontheffing van de vooropleidingseis.

Minimumaanstelling per week in klokuren

24 uur per week.

Praktijkuren:
1200

Theorieuren:
130

Minimale aanstelling:
24.00