Skip to main content
Terug

Intensivecare-neonatologieverpleegkundige

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden.Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot intensivecare-neonatologieverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot intensivecare-neonatologieverpleegkundige.

Instroomeisen:

 

Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

 

De instroomeisen zijn:

  • de student staat in het BIG–register geregistreerd als verpleegkundige;
  • de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een ziekenhuis en is werkzaam op de intensivecare-neonatologie afdeling voor minimaal 24 uur per week;
  • de student beheerst de eindtermen op het niveau ‘doet’ betreffende de zorg aan de gezonde en de zieke pasgeborene, op het niveau van de opleiding tot kinderverpleegkundige.

Praktijkuren:
1200

Theorieuren:
167

Minimale aanstelling:
24.00