Skip to main content
Terug

Intensivecare-kinderverpleegkundige

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot intensivecare-kinderverpleegkundige. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot intensivecare-kinderverpleegkundige.

De opleidingscommissie heeft vorig jaar besloten het minimaal aantal praktijkuren voor deze opleiding te verhogen. Deze verhoging gaat per 1 september 2016 in.

Instroomeisen:

 

Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

 

De instroomeisen zijn:

  • de student staat in het BIG–register geregistreerd als verpleegkundige;
  • de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een ziekenhuis en is werkzaam op de intensivecare voor kinderen (PICU) voor minimaal 24 uur per week;
  • de student beheerst de eindtermen op het niveau ‘doet’ op een relevant (deel)terrein van de kinderverpleegkunde. De eisen m.b.t. deze eindtermen worden in gezamenlijk overleg door de verantwoordelijk leidinggevenden van het ziekenhuis en het opleidingsinstituut vastgesteld. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten richtinggevend:
    • de student heeft scholing gevolgd, op het niveau van de opleiding tot kinderverpleegkundige;
    • de student heeft 6 tot 8 weken stage gelopen op een kinderafdeling. De stageduur is afgestemd op de leervragen van de kandidaat student.

Praktijkuren:
1500

Theorieuren:
201

Minimale aanstelling:
24.00