Skip to main content

De opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot gipsverbandmeester. Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot gipsverbandmeester.

Instroomeisen:
Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

De instroomeisen zijn:

  • De student is minimaal in het bezit van een diploma verpleegkundige, fysiotherapie of bachelor medisch hulpverlener met BIG-registratie.
  • De student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een CZO-erkende zorginstelling.

Praktijkuren:
1520

Theorieuren:
294

Minimale aanstelling:
24.00