Skip to main content

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen van de opleiding tot deskundige infectiepreventie. 

Voor GGD’s en publieke gezondheidszorginstellingen is deze opleiding een 'nieuwe CZO-opleiding' en is het Reglement B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen van toepassing. 

Instroomeisen:
Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

De instroomeisen zijn:

  • Hbo bachelor in de richting gezondheidszorg
  • een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur per week.

Indien niet voldaan wordt aan de instroomeisen kan, als er sprake is van een vergelijkbaar niveau, een ontheffing van de vooropleidingseis worden afgegeven door het opleidingsinstituut. Deze ontheffing dient door de student meegestuurd te worden bij de aanmelding bij de CZO-studentenadministratie.

Praktijkuren:
1180

Theorieuren:
210

Minimale aanstelling:
24.00